Well-being test
WHO-5

Well-being test (WHO-5)

Tento dotazník se běžně používá ve výzkumu pro testování duševní pohody (well-beingu).

U každé otázky označte možnost, která nejlépe vystihuje vaši současnou situaci. Po vyplnění dotazníku můžete dosáhnout skóre od 0 do 100 bodů.

Pokud máte zájem poskytnout data z dotazníku k výzkumným účelům a pomoci nám v dalším vývoji tohoto webu, na konci dotazníku máte možnost vyplnit informovaný souhlas.

duševní pohoda

Online test

V posledních 2 týdnech

1. Byl/a jsem veselý/á a v dobré náladě *


2. Byl/a jsem klidný/á a uvolněný/á *


3. Byl/a jsem aktivní a plný/á elánu *


4. Probouzel/a jsem se svěží a odpočinutý/á *


5. Můj každodenní život byl naplněn věcmi, které mě zajímají ** — nutno vyplnit
Opatruj.se