Pečuj o sebe

Péče o sebe

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje péči o sebe sama jako schopnost jedinců, rodin a komunit podporovat a udržovat zdraví, předcházet nemocem, zvládat nemoci s (nebo bez) pomoci poskytovatele zdravotní péče. Duševní zdraví zahrnuje emocionální, duševní a sociální well-being jednotlivce. Péče o sebe sama pak, v souvislosti s duševním zdravím, zahrnuje aktivní snahy směrem ke zlepšování stavu v těchto oblastech, které jsou ovlivňovány celou řadou faktorů. Tato péče představuje důležitý aspekt ovlivňující kvalitu života bez ohledu na stav, ve kterém se konkrétní člověk nachází v konkrétní den, týden či měsíc.

Přístupy k péči o sebe sama z hlediska well-beingu

Péče o sebe sama je důležitou součástí získání a udržení duševní pohody. U každého může taková péče vypadat jinak. Jednoznačně je však důležité osvojit si takový životní styl, skrze který je možné uplatnit vlastní schopnosti zvládat každodenní stres, pracovat produktivně a být užitečný pro svou komunitu. Péče o sebe sama může zahrnovat celou řadu činností, jako je spánek, stravovací návyky, cvičení, jóga, všímavost, meditace, praxe spojená s vírou atd. 

Řada osob sáhne po technikách péče o sebe sama pouze za účelem zmírnění stavů úzkosti či zhoršené nálady související s diagnostikovanou duševní nemocí.

Well-being plán

 Techniky takovéto péče jsou ale šikovnou cestou ke zlepšení duševní pohody u každého. Tuto péči můžeme také zahrnout mezi naše životní cíle tak, abychom se snažili pečovat o sebe pravidelně, a tím pádem docílili pocitů blaha a lepšího fungování v životě.
 

Můžeme o sebe pečovat v první řadě sami nebo za pomoci terapeuta, kouče, mentora, trenéra. V případě, že cítíte, že na takovou péči nestačíte, nebo v případě vzniku krizové, nestandardní nebo závažné situace  je dobré se spojit s odborníkem, který vám může pomoci situaci zvládnout. Nejste na to sami, nebojte se obrátit na někoho dalšího, když je třeba. 

Opatruj.se