Spirituální péče
o duševní zdraví

Směřujte váš život do souladu s vašimi hodnotami

Hodnoty mohou být chápány jako principy, které dávají našemu jednání a konání význam.1 

Životní styl, který je v rozporu s osobními hodnotami, může vést k negativnímu prožívání (negativní myšlenky, emoce, nespokojenost se životem), což má negativní vliv na osobní well-being.2/3

Životní hodnoty

Tipy a doporučení

Věnujte nějaký čas přemýšlení nad hodnotami, které jsou pro vás důležité.

 • Jsou v rozporu s tím, co děláte?
 • Napadají vás nějaké životní cíle, od kterých jste upustili, důležití lidé, věci, zážitky, o které jste přišli v důsledku honby za něčím, co není v souladu s vašimi hodnotami?

Pokud ano, přemýšlejte o změnách, které je třeba zvážit, abyste začali žít v souladu se svými osobními hodnotami.

 • Vezměte si list papíru a sepište jakékoliv myšlenky, které vás napadají.
 • Začněte něčím nejdosažitelnějším (např. trávit více času s rodinou).
 • Během toho, co budete přemýšlet nad změnami, které do svého života chcete přinést, si průběžně zkoumejte, nakolik jsou v souladu s vašimi hodnotami a cíli.
Spiritualita

Modlitba a meditace

Meditace je praxe k zaměřování pozornosti, zejména pro duchovní účely nebo ke zklidnění mysli (Oxford Advanced Learner's Dictionary). Existuje celá řada výzkumů poukazujících na pozitivní dopady duchovních prožitků spojených například s modlitbou a meditací (při frekvenci 5x 20minutových meditací) a to na:

 • fyzický i psychický well-being2/3/4 
 • fungování mozku5 
 • zlepšení pozornosti a sebe-regulace
 • snížení depresivních příznaků a úzkostí 
 • zlepšení obranyschopnosti organismu6 
 • vyšší míru emoční inteligence
 • méně pociťovaného stresu a negativních duševních stavů7

Tipy a doporučení

Existuje celá řada meditačních škol, nicméně základem všech je zklidnění mysli a zastavení neustálého přemýšlení o vnějším světě, což vede k dosažení klidu v mysli člověka. Na meditacích a modlitbách je skvělé, že je můžete praktikovat kdykoliv a kdekoliv, jak dlouho se vám zlíbí. ​​​​​​

 • Pohodlně se usaďte, zavřete oči, zhluboka se nadechněte a vyčistěte svou mysl skrze soustředění se na svůj dech.
 • Jakmile začnou přicházet myšlenky, neposuzujte je, nijak je nerozvádějte, nechte je jít a pokračujte v soustředění se na svůj dech.
 • Opakujte toto cvičení pravidelně, každý den alespoň 10 minut.
 • Všímejte si, jak meditace ovlivňuje vaši náladu v průběhu dne a snažte se postupně navyšovat čas, který meditaci denně věnujete.

Nezapomínejte ale, že na meditaci se musí opatrně a rozhodně není pro každého. Pokud se v jejím průběhu necítíte příjemně a máte pochyby o jejím vlivu na vás, nepokračujte. Pozitivních vlivů plynoucích z meditace totiž můžete dosáhnout i jinými způsoby. Může jít o například o vykonávání činností, které vás naplňují a které provádíte s radostí. 

Zvažte, zda se stát součástí komunity věřících

Podle dosavadních výzkumů se zdá, že náboženské aktivity přispívají k lepšímu duševnímu zdraví.

 • Zájem o duchovní aktivity má souvislost s menším množstvím depresivních příznaků.1/2 
 • Vyšší míra religiozity (vnímaná důležitost víry, soukromé duchovní aktivity, účast na náboženských aktivitách) souvisí s větší osobní pohodou.3 
 • Pravidelné návštěvy kostela u dospívajících i dospělých souvisí s nižší úrovní stresu, menší mírou depresivních příznaků a zřejmě souvisí i s propojeností lidí, kteří chodí do kostela.4/5/6

Tipy a doporučení

 • Zamyslete se nad tím, jakou roli hraje duchovní dimenze ve vašem životě.
 • Zamyslete se nad tím, kdo z lidí ve vaší rodině a kolem vás je vhodný k rozpravě na téma víra a duchovní život. 
 • Prozkoumejte online zdroje, zkuste najít místní komunity věřících a zkuste je navštívit, pokud to bude možné.
 • Neváhejte si popovídat s lidmi, kteří se zajímají o různé druhy náboženství a hledejte svou vlastní cestu, která bude vám osobně vyhovovat nejvíce.
 • Rozlišujte ale mezi sektami, které vás mohou ohrozit, a mezi ostatními komunitami věřících.

Reference

Modlitba a meditace
 1. Oxford Advanced Learner's Dictionary.
 2. Galante, J., Galante, I., Bekkers, M.J. and Gallacher, J., 2014. Effect of kindness-based meditation on health and well-being: a systematic review and meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 82(6), p.1101.
 3. Shonin, E., Van Gordon, W., Compare, A., Zangeneh, M. and Griffiths, M.D., 2015. Buddhist-derived loving-kindness and compassion meditation for the treatment of psychopathology: A systematic review. Mindfulness, 6(5), pp.1161-1180.
 4. Worthington Jr, E.L., Kurusu, T.A., McCollough, M.E. and Sandage, S.J., 1996. Empirical research on religion and psychotherapeutic processes and outcomes: A 10-year review and research prospectus. Psychological bulletin, 119(3), p.448.
 5. Newberg, A.B. and d'Aquili, E.G., 2000. The neuropsychology of religious and spiritual experience. Journal of Consciousness Studies, 7(11-12), pp.
 6. Tang, Y.Y., Ma, Y., Wang, J., Fan, Y., Feng, S., Lu, Q., Yu, Q., Sui, D., Rothbart, M.K., Fan, M. and Posner, M.I., 2007. Short-term meditation training improves attention and self-regulation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(43), pp.17152-17156
 7. Chu, L.C., 2010. The benefits of meditation vis‐à‐vis emotional intelligence, perceived stress and negative mental health. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 26(2), pp.169-180.
Směřujte váš život do souladu s vašimi hodnotami
 1. Schwartz, S.H. and Bilsky, W., 1987. Toward a universal psychological structure of human values. Journal of personality and social psychology, 53(3), p.550
 2. James E. Burroughs, Aric Rindfleisch, Materialism and Well-Being: A Conflicting Values Perspective, Journal of Consumer Research, Volume 29, Issue 3, December 2002, Pages 348–370, 
 3. Elliot AJ, Sheldon KM, Church MA. Avoidance Personal Goals and Subjective Well-Being. Personality and Social Psychology Bulletin. 1997;23(9):915-927. 
Zvažte, zda se stát součástí komunity věřících
 1. Religiousness and depression: evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events
 2. Smith, T. B., McCullough, M. E., & Poll, J. (2003). Religiousness and depression: Evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events. Psychological Bulletin, 129(4), 614– 636. 
 3. Dilmaghani, M. (2017). Religiosity and subjective wellbeing in Canada. Journal of Happiness Studies. 
 4. Orr J, Tobin K, Carey D, Kenny RA, McGarrigle C. Religious Attendance, Religious Importance, and the Pathways to Depressive Symptoms in Men and Women Aged 50 and Over Living in Ireland. Research on Aging. 2019;41(9):891-911. 
 5. Kidwai, R., Mancha, B. E., Brown, Q. L., & Eaton, W. W. (2014). The effect of spirituality and religious attendance on the relationship between psychological distress and negative life events. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49, 487–497. 
 6. Smith, C., & Faris, R. (2003). Religion and American adolescent delinquency, risk behaviors and constructive social activities. Chapel Hill, NC: National Study of Youth and Religion. 
 
  Opatruj.se