Athénská škála insomnie
(AIS)

Athénská škála insomnie (AIS)

Tato stupnice je určena k tomu, abyste na ní zaznamenali vlastní posouzení jakýchkoliv potíží se spánkem, se kterými byste se mohli setkat.

Vyberte z níže uvedených položek a ohodnoťte ty, ke kterým došlo za poslední měsíc alespoň třikrát týdně.

testy_insomnia

Online Test

Zakroužkujte prosím odpověď, která je pro Vás správná:

1. INDUKCE SPÁNKU (čas, který potřebujete k tomu, abyste usnuli, po tom, co zhasnete světla) *


2. PROBOUZENÍ SE V PRŮBĚHU NOCI *


3. FINÁLNÍ RANNÍ PROBUZENÍ DŘÍVE NEŽ BYSTE SI PŘÁLI *


4. CELKOVÁ DOBA SPÁNKU *


5. CELKOVÁ KVALITA SPÁNKU *


6. POCIT WELL-BEINGU V PRŮBĚHU DNE *


7. FUNGOVÁNÍ (FYZICKÉ A MENTÁLNÍ) V PRŮBĚHU DNE *


8. OSPALOST V PRŮBĚHU DNE ** — nutno vyplnit
Opatruj.se