Závislost na alkoholu

Alkohol hraje nezastupitelnou roli u mnohých národů. V některých kulturách je dodnes požíván při náboženských obřadech nebo při oslavách.1 Nicméně se zdá, že dnes je hlavním motivem užívání alkoholu zejména uvolnění stresu.2

U nás je alkohol společensky tolerovanou návykovou látkou, což zastiňuje problémy způsobené jeho konzumací. A to i přesto, že v Evropské unii je návykovou látkou číslo jedna.3

Dlouhodobé užívání alkoholu, které vede k poškození zdraví, ať už tělesného, psychického nebo sociálního, se nazývá škodlivé užívání alkoholu. To je jakýmsi předstupněm závislosti.

závislosti

Závislost na alkoholu je pak psychiatrická porucha s konkrétními příznaky:

  • neodolatelnou chutí na alkohol,
  • ztrátou jiných zájmů,
  • zhoršeným sebeovládáním a neschopností kontrolovat své pití,
  • zvýšenou tolerancí,
  • abstinenčními příznaky a užíváním i přes vědomí negativních následků,

a také s chronickým průběhem s častými relapsy a komplikovanou prognózou.4

Rizika dlouhodobého užívání alkoholu

Užívání alkoholu obecně zvyšuje nemocnost a úmrtnost a přímo způsobuje přibližně 250 onemocnění,5 ať už se jedná o gastrointestinální a kardiovaskulární systém, o poškození činnosti jater a centrální i periferní nervové soustavy, negativně působí na vývoj plodu a přispívá nejen k nádorovým onemocněním, ale i ke vzniku a rozvoji duševních poruch, např. deprese.

Pamatujte, že dětský organismus je vzhledem k vývojové nezralosti mnohem zranitelnější než organismus dospělý. To potvrzují i zjištění neurologů, podle nichž se mozek stále vyvíjí, a je tedy zranitelnější až do přibližně 25 let věku.6

Vodítka upozorňují na to, že ani tzv. umírněné, nízkorizikové pití neznamená pití bez rizika a nejlepším způsobem, jak se rizikům vyhnout, je nepít alkohol vůbec.

 

Pokud máte pocit, že vy nebo někdo z vašich blízkých potřebuje při zvládání užívání návykových látek odbornou pomoc, nahlédněte do sekce Pomoc, kde najdete kontakty na odborníky specificky pro děti či pro dospělé.

A jestli vás tato problematika zajímá a chcete se dozvědět více informací o látkových závislostech, přejděte do sekce Multimédia.

 

Opatruj.se