Psychologická pomoc a informace: Ukrajina

Uvádíme zde aktuální informace z ověřených zdrojů. Jedná se o důležité zdroje praktických informací, které se mohou hodit vám i lidem ve vašem okolí. V mimořádně době se může hodit psychologická pomoc, rady pro rodiče a učitele, nebo konkrétní informace pro Ukrajince pobývající na českém území. 

 


  Když nevím, kudy kam

  Hledám nebo nabízím pomoc
  Chci se informovat
  • Sledujte oficiální informace na stránkách Ministerstva vnitra
  • Důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině najdete zde.
  • Praktické informace na lince Ministerstva vnitra: tel.: +420 974 801 802 nebo email: ukrajina(at)mvcr.cz.
  • Nevěřte dezinformacím, sledujte twitter Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.
  Chci Informace v ukrajinštině

  Psychická pomoc: co můžu udělat pro sebe?

  • Můžeme se cítit bezmocně, úzkostlivě, pociťovat strach a bezmoc. 
  • Je normální informovat se o dění a snažit se ho pochopit, stejně, jako je normální “odříznout se” od informací a nechat si čas na zpracování.
  • Mluvme s ostatními o tom, jak se cítíme, pravděpodobně to mají podobně.
  • Soustřeďme se na tady a teď a na to, co můžeme ovlivnit. 
  • V případě potřeby se obraťte na pomoc: Kontakty na krizové linky

   

  Informace a jak s nimi nakládat?

  • Zpravodajství a informace
   Informace čerpejme z ověřených a seriózních zdrojů. Nešiřme zbytečně informace, o jejichž původu si nejsme jisti. Zvažme, kolik informací jsme schopni denně přijímat. 
  • Komunikujme s dětmi
   Vysvětlujme jim základní informace bez zbytečných detailů. Dejme jim najevo, že se mohou na vše zeptat, pokud o to budou mít zájem. Před informacemi o aktuální situaci je nemůžeme “chránit”. Budme jim dobrým příkladem toho, jak zacházet s informacemi. Vysvětleme jim, jak fungují složky a organizace, které pomáhají a starají se o bezpečí, jako jsou armáda, lékaři a zdravotníci, policisté aj. 
  • Věnujme dětem pozornost
   Můžeme jim poskytnout pocit bezpečí. Ptejme se, jak se cítí a všímejme si změn jejich chování a nálady. 
  • Nešiřme nenávist
   Zejména na školách se objevuje agrese směrem k dětem s ruskou příslušností. Komunikujme s dětmi a nedovolme šíření nenávisti. Zaměřme se místo toho na témata empatie a solidarity.

  Adresář psychologické pomoci v ČR

  Pro občany, kteří prožívají zátěž v souvislosti s válkou na Ukrajině, jsou k dispozici také linky důvěry, krizové linky a on-line pomoc.

  Psychologická pomoc pro cizince zasažené děním na Ukrajině

  Telefonická pomoc: Národní krizové linky (bezplatné) - celostátní působnost

  • Linka bezpečí: Pro děti, mládež a studující do 26 let. Nonstop/Zdarma.
   Tel.: 116 111
  • Linka pro rodinu a školu: Pomoc pro dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele.
   Tel.: 116 000 
  • Linka první psychické pomoci: Pro dospělé. Nonstop/Zdarma.
   Tel.: 116 123
  • Bílý kruh bezpečí: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí Nonstop/Zdarma.
   Tel.: 116 006

  Pražské krizové linky pro dospělé

  Linky pro seniory a jejich blízké – celostátní působnost a Praha

  Linky telefonické krizové pomoci (jakékoli náročné situace):

  Církve žádají duchovní v Rusku, ať se zasadí o mír

  Lidové noviny, 01.03.2022

  PRAHA: Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce se včera sešli k modlitbě a apelu za zastavení války v kapli Trauttmansdorffského paláce na Hradčanech, jednom ze sídel ministerstva zahraničí. Na setkání vystoupil také nejvyšší představitel ukrajinských řeckokatolíků Vasyl Slivocký. Výzvu zaslali nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska i představitelům muslimů, buddhistů, hinduistů a dalším představitelům komunit víry v Rusku.

  Záznam: Setkání náboženských představitelů na podporu lidí na Ukrajině - Nemůžeme mlčet

  VIDEO

  Představitelé křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženství se obrací otevřeným dopisem na náboženské představitele v Rusku, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině

  Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války a dalšího prolévání krve na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce a dalších náboženství se 28. února 2022 sešli k modlitbě a apelu k zastavení války na Ukrajině. Setkání proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí v kapli Trauttmansdorffského paláce. Na setkání vystoupil i představitel ukrajinských řeckokatolíků v ČR Vasyl Slivocký. Představitelé českých náboženských komunit zaslali otevřený dopis s žádostí o hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska, velkému muftímu Ruska a představitelům buddhistů, hinduistů a dalších náboženských komunit v Rusku: 

  "Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti. Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi. Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině. Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti. Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí."

   

  Opatruj.se