Vyhledej
pomoc

Krizová pomoc

V případě potřeby kontaktujte krizovou linku. Linky důvěry a jiné důležité kontakty najdete níže. Pokud je pro vás obtížné spojit se telefonicky, využijte e-mailové nebo chatové poradny. 

Pro další odbornou pomoc, mapu služeb duševního zdraví, nebo rychlou orientaci v profesích duševního zdraví, pokračujte na:

Jinou odbornou pomoc 

První pomoc

Seznam linek důvěry

Linka důvěry je telefonická linka první pomoci v jakékoliv náročné životní situaci (když člověk neví kudy kam a je toho na něj moc). Může nabídnout  prostor k rozhovoru o jakkoliv náročném tématu, rozhovor je zcela anonymní. Pracovníci jsou odborně vyškoleni pro podání pomoci se zvládnutím náročných situací, při hledání řešení a znovunalezením psychické rovnováhy. Nabízejí podporu a pochopení, možnost odložit emoční zátěž, případně konkrétní praktickou pomoc v  psychicky náročné chvíli (záchvat paniky, nespavost, nesoustředěnost, depresivní propady, záchvat vzteku či pláče, apod.) a kontakty na další odbornou pomoc. 

Linky důvěry pro celou populaci

Seznam linek důvěry pro celou populaci, podle krajů: zde.

Linka první psychické pomoci

Krizová linka pro dospělé. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 123
Chatové poradenství.

Linka pro rodinu a školu

Pro rodiče, příbuzné, pedagogy i děti. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 000
Chatové poradenství
Web: www.linkaztracenedite.cz
Email: info(at)ztracenedite.cz

Rodičovská linka

Pro rodiče, prarodiče, příbuzné, pedagogy a všechny, kteří mají nějakou starost o děti. 

Tel.: 606 021 021 Po-Čt (9.00 – 21.00), Pá (9.00 – 17.00)
Chatové poradenství Ne (18.00 – 22.00)
E-mialové poradenství: pomoc(at)rodicovskalinka.cz
Web: www.rodicovskalinka.cz

Linka důvěry STŘED

Pro celou populaci.
Tel.: 568 443 311 Denně (09.00 – 21.00)
Tel.: 775 223 311
Chatové poradentsví
E-mailové poradenství: linkaduvery(at)stred.info
Web: www.stred.info

Linka pomoci Spirála

Pro celou populaci. NONSTOP
Tel.: 475 603 390
E-mailové poradenství: spirala.linkapomoci(at)volny.cz
 

Linka bezpečí

Pro děti a studenty do 25 let včetně. NONSTOP. 
Tel.: 116 111
Chatové poradenství (denně 09.00 – 13.00 a 15.00 – 19.00)
E-mailové poradenství: pomoc(at)linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

Senior telefon

Pro seniory a rodiny pečující o seniory. NONSTOP.
Tel.: 800 157 157
Chatové poradenství
Email: seniortelefon(at)zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon

Linka duševní tísně

Pro celou populaci. NONSTOP.
Tel.: 476 701 444
E-mailové poradenství: ldt.most@mostknadeji.cz
Web: www.mostknadeji.cz

Linka seniorů Elpida

Pro seniory a osoby pečující o seniory.
Tel.: 800 200 007 Denně (08.00 – 20.00)
Chatové poradentsví: elinka.internetporadna.cz aktuální provozní doba chatu je upřesněna na webových stránkách organizace
E-mailové poradenství: linkasenioru(at)elpida.cz
Web: www.elpida.cz/linka-senioru

Krizová linka Chytrá péče 

 je určena primárně pro seniory, jejich rodiny a osoby zdravotně znevýhodněné.
Tel.: 800 100 117 Každý všední den (08:00 - 16:00)
Web: www.chytrapece.cz

Pražská linka důvěry

Pro celou populaci.NONSTOP
Tel.: 222 580 697
Chatové poradenství: www.chat-pomoc.cz
E-mailové poradenství: linka.duvery(at)csspraha.cz
Web: www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

Modrá linka

Pro celou populaci.
Tel.: 731 197 477  Denně (9.00 – 21.00)
Tel.: 608 902 410
Skype: modralinka
Chatové poradenství: chat.modralinka.cz aktuální provozní doba chatu je upřesněna na webových stránkách organizace
E-mailové poradenství: help(at)modralinka.cz
Web:www.modralinka.cz

 

Další kontakty psychosociální podpory pro děti, dospělé a seniory

Dospělí a senioři

Bona

Když potřebujete poradit vy, vaši blízcí nebo hledáte více informací k tématu duševního zdraví.
Anonymní e-mailová poradna BONs@y: ipomoc(at)bona-ops.cz

Dělám, co můžu

Psychologické on-line konzultace. Pomoc pro širokou veřejnost i pracovníkům v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách.
Web: www.delamcomuzu.cz

E-linka Chatové poradny

Web: https://iporadna.cz/elinka-chatova-poradna/

Sluchátko

Anonymní bezplatná psychoterapeutická linka určena všem, kdo se necítí psychicky dobře. Možnost objednání on-line. 
Provozní doba: pondělí až pátek 10:00-18:00, úterý a čtvrtek do 20:00.
Tel.: 212 812 540
Web: www.linkasluchatko.cz

Nepanikař

Telefonické i chatové poradny. Přehledná mapa pomoci psychologů, psychiatrů, dětských psychologů, krizových center, pedagogicko-psychologických poraden a dalších služeb.
Web: nepanikar.eu/mapa-pomoci/

LD CKI Bohnice

Linka krizového centra PN Bohnice nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 284 016 666

Ambulance Krizového centra
Tel.: 284 016 110

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí. NONSTOP.
Tel.: 116 006

Bílý kruh bezpečí v Praze

NONSTOP
Tel.: 257 317 110

Acorus

pomoc osobám ohroženým domácím násilím
NONSTOP
Tel.: 283 892 772
Chatové poradenství
www.acorus.cz

Zelená linka strážný anděl

Pro všechny seniory a jejich blízké. NONSTOP.
Tel.: 800 603 030

Péče doma o blízké osoby

www.pecujdoma.cz

Poradenská linka pro pečující doma

Diakonie, ZDARMA.
Tel.: 800 915 915 (všední dny 9-20:00).

Děti a dospívající

Děti a dospívající

Dětsví bez násilí 

Pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Po-St (9.00-11.00; 15.00-17.00).
Tel.: 601 500 196
Chatová poradna.
Mapa služeb.

Krizovou pomoc dětem Šestka

Pomoc dětem v krizových nebo náročných situacích.
Út (8.30 - 15.30), St (8.30 - 12.30)
Tel.: 607 531 818

LD dětského krizového centra

Pro děti i dospělé, NONSTOP. 
Tel.: 777 715 215 / 241 484 149 
Rizika kyber prostoru  Tel.: 241 484 149
Chatová poradna.

Linka centra LOCIKA

Pro děti ohrožené domácím násilím. Trápí tě, co se děje doma?
Po, Út, St (9.00 - 11.00; 15.00 - 17.00).
Tel.: 601 500 196 

Mapa ohroženého dítěte

Dům tří přání

Seznam krizových linek pro rodiče a dospělé.
Web: www.dumtriprani.cz

Linka Eda

Primárně pro rodiny dětí se závažnou diagnózou či postižením, mohou volat i dospělí v krizi.
Po-Pá (9.00-15.00).
Tel.: 800 40 50 60
Chatové poradenství
Email: linka(at)eda.cz

Psychologická podpora pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením a pro dospělé neslyšící

konzultace v českém jazyce či písemnou formou.
www.tamtam.cz
Tel.: 605 100 400734 674 853

Opatruj.se