Dobrovolnictví

Dobrovolnictví má vliv na vnímání našeho duševního well-beingu a zdravotního stavu.1 

 • Nejvíce obohacující je dlouhodobé dobrovolnictví.
 • Například lidé, kteří jsou méně společensky začlenění, můžou těžit právě z práce zaměřené na pomoc druhému.2
 • Konkrétně pro starší lidi je dobrovolnictví spojeno se zlepšením subjektivního vnímání zdraví a kvality života.
 • Zapojování se do dobrovolnické role (pomáhání druhému) vede k posilování pocitu naplnění, zlepšování kvality života a v neposlední řadě k posílení společenských vazeb.3 
 • Dobrovolnictví může také snižovat depresivní symptomy.4
Sociální komunikace

Tipy a doporučení

Najděte si cestu k dobrovolnictví.

 • Zamyslete se nad tím, co máte rádi, co vás zajímá, co umíte, o čem víte, že vás naplňuje a co považujete za přínosné.
 • Vyhledejte si pár organizací nebo pár různých aktivit a najděte jednu, která sedí vašim zájmům, schopnostem a životním hodnotám.
 • Dobrovolničit můžete v celé šíři různých aktivit (ať už je to vyučování, dárcovství jídla a jiných zdrojů, organizování komunitních akcí, apod.), jež se vyznačují rozdílnými úrovněmi fyzické i duševní obtížnosti.
 • Dobrovolnické organizace také pracují s mnoha rozdílnými cílovými skupinami (dětmi, cizinci, pacienty s rakovinou, bezdomovci, single rodiči, apod.).

Práce dobrovolníka může do vašeho života přinést mnoho nových impulzů. Ať už se jedná o setkávání se s dalšími dobrovolníky, lidmi v nouzi, o sdílení znalostí a zkušeností, případně osvojování si zkušeností nových.

Ostatní doporučení na základě vědeckých důkazů

 • Nastavte si své hranice.
 • Najděte si čas na přátelství.
 • Najděte si čas na rodinu.
 • Vytvořte/přidejte se k podpůrné (svépomocné) skupině.
 • Buďte laskaví.

Reference

Dobrovolničení
 1. Von Bonsdorff, M. B., & Rantanen, T. (2011). Benefits of formal voluntary work among older people. A review. Aging Clinical and Experimental Research, 23(3), 162–169. doi:10.1007/bf03337746 
 2. Piliavin, J. A., & Siegl, E. (2007). Health Benefits of Volunteering in the Wisconsin Longitudinal Study. Journal of Health and Social Behavior, 48(4), 450–464. doi:10.1177/002214650704800408 
 3. Lum, T. Y., & Lightfoot, E. (2005). The Effects of Volunteering on the Physical and Mental Health of Older People. Research on Aging, 27(1), 31–55. doi:10.1177/0164027504271349 
 4. Anderson, N. D., Damianakis, T., Kröger, E., Wagner, L. M., Dawson, D. R., … Cook, S. L. (2014). The benefits associated with volunteering among seniors: A critical review and recommendations for future research. Psychological Bulletin, 140(6), 1505–1533. doi:10.1037/a0037610 
Opatruj.se