Škála pociťovaného stresu
(PSS)

Škála pociťovaného stresu

Přesnější míru osobního stresu u člověka lze zjišťovat pomocí široké škály nástrojů, které byly navrženy k měření jednotlivých úrovní stresu. Jeden z takových nástrojů se nazývá škála pociťovaného stresu.

Škála pociťovaného stresu (PSS) je klasickým nástrojem pro hodnocení míry stresu. I když byl vyvinut již v roce 1983, nadále zůstává populární volbou, a to z toho důvodu, že nám pomáhá pochopit, jak různé situace ovlivňují naše pocity a stres, který vnímáme. Otázky obsažené v této škále se tážou na pocity a myšlenky během posledního měsíce. V každém případě budete vyzván/a, abyste uvedl/a, jak často jste určité myšlenky či pocity měl/a. I když jsou některé otázky podobné, jsou mezi nimi rozdíly. Proto přistupujte ke každé otázce jako k samostatně stojící. Nejlepším řešením, jak toho docílit, je odpovídat poměrně rychle. To znamená, nesnažte se spočítat, kolikrát jste se cítil/a určitým způsobem; radši uveďte odhad, který se zdá být rozumný.

 

Pro každou otázku vyberte jednu z uvedených možností:

testy_stres

Online Test

Zakroužkujte prosím odpověď, která je pro Vás správná:

1. Jak často jste se za poslední měsíc naštval/a kvůli něčemu, co se stalo nečekaně? *


2. Jak často jste za poslední měsíc měl/a pocit, že nejste schopen/a kontrolovat důležité věci ve vaše životě? *


3. Jak často jste za poslední měsíc pociťoval/a nervozitu a stres? *


4. Jak často jste za poslední měsíc pociťoval/a jistotu ve své schopnosti, že jste schopen/a zvládat vaše osobní problémy? *


5. Jak čast jste za poslední měsíc cítil/a, že se věci vyvíjejí podle vašich představ? *


6. Jak často jste za poslední měsíc zjistil/a, že si neumíte poradit se všemi povinnostmi, které jste měl/a udělat? *


7. Jak často jste za poslední měsíc dokázal/a kontrolovat vaši podrážděnost? *


8. Jak často jste za poslední měsíc měl/a pocit, že jste nad věcí? *


9. Jak často jste se za poslední měsíc rozhněval/a kvůli něčemu, co se stalo, tak, že jste se nebyl/a schopen/a ovládat? *


10. Jak často jste za poslední měsíc cítil/a, že se na vás hrnou potíže tak moc, že je nejste schopen/a překonat? ** — nutno vyplnit
Opatruj.se