Duševní zdraví
a COVID-19

Duševní zdraví v době koronaviru

Situace pandemie COVID 19 má dopad na naše duševní zdraví. Strach, stres, starost  a obavy jsou přirozenou reakcí na hrozby, které pociťujeme, obzvláště pak v kontextu, který  se pro nás jeví jako neznámý a nejistý.

V posledních měsících se výrazně změnil každodenní život a naše dosavadní fungování. V důsledku změn pracovních a školních návyků, nedostatku sociálních kontaktů a možného odloučení členů rodiny je důležité věnovat pozornost našemu fyzickému i duševnímu zdraví. A to v průběhu karantény a přísnějších opatření, ale i v následujících měsícíh. Oslabení duševního zdraví a well-beingu může být dlouhodobé. Aktuální situace může být zdrojem stresu a strachu pro každého z nás a stáváme se tak zranitelnějšími. Obzvláště pak lidé s duševním onemocněním.

duševní zdraví a covid

Nebojme se proto o změnách našeho duševního zdraví a well beingu, které zažíváme a pociťujeme, mluvit. Prvním krokem může být právě sdílení s okolím. Je pravděpodobné, že zjistíme, že někdo z našeho okolí prožívá situaci podobně. Nárůst úzkostných stavů, pocitu strachu nebo depresivních příznaků je součástí reakce na aktuální situaci. 

I přesto že jsou zdrojem stresu vnější faktory a okolnosti, může každý z nás zaměřit svou pozornost na svou dosavadní péči o wellbeing a na její možné zlepšení. V případě, že u sebe pozorujeme příznaky a změny spojené se zhoršením duševního zdraví je vhodné obrátit se na odbornou pomoc.

Více info

Duševní zdraví a covid | Opatruj.se

Duševní zdraví a pohoda

Užitečné materiály

Následující dokumenty, zpracovány předními odborníky v oblasti psychologie, můžou pomoci vám, nebo vašim blízkým.

Seznamte se s materiály, můžete pomoci sobě, ale i lidem ve vašem okolí. Můžete tak zlepšít svou psychickou odolnost v těžké situaci. 

Více info

Opatruj.se