Zdraví jako bio-psycho-sociálně-spirituální koncept

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoli pouhé nepřítomnosti nemoci či vady".1

Jak dnes chápeme zdraví a proč nám nestačí nepřítomnost nemoci pro jeho pochopení? Můžeme se setkat s výrazem bio-psycho-sociálně-spirituální koncept.

Tak dlouhé spojení naznačuje snahu chápat zdraví jako systém schopný rovnováhy, odolnosti a reakce na různé druhy nároků a podnětů.

Zdravi

Jak můžeme chápat jednotlivé složky obecného zdraví?

Zdraví může být ovlivněno různými faktory a dosažení celkového zdraví je spojeno se stavem pohody závislým na jednotlivých složkách zdraví. 

Tělesná zdatnost: jedná se o biologické a somatické hodnoty. Můžeme zde zařadit pohybové dovednosti, fyziologické a anatomické změny, krevní tlak nebo hladiny určitých látek v těle. Péče o tělesné zdraví zahrnuje aktivní styl života, životosprávu a spánkovou hygienu. 

Psychická zdatnost: Je subjektivní částí, jedná se o naše pocity, osobnost, energii, vitalitu, spokojenost, stabilitu, emoce, sebedůvěru a motivace. Péčí o duševní zdraví můžeme zlepšovat svoji rovnováhu a odolnost vůči stresovým situacím.

Sociální zdatnost: Ke které řadíme i složku ekonomickou je například pracovní výkon, vzdělání, finanční zdraví, soběstačnost, volný čas, rekreace, mobilita, sociální interakce, uplatnění. Naše interakce se světem kolem nás ať už v podobě vztahů, práce nebo našeho zařazení do společnosti má vliv na nás pocit štěstí, ale i na naše celkové zdraví.

Spirituální zdatnost: Tvoří důležitou složku zdraví a můžeme ji chápat nad rámec klasického pojetí náboženství. Můžeme to být pocit, že jsme nedílnou součástí něčeho, co nás přesahuje. Můžeme tak chápat vztah k přírodě, nebo k rituálům, které nám symbolicky dávají pocit sounáležitosti s vyšším celkem.

Propojenost jednotlivých složek a jejich vzájemné ovlivňování tvoří celkové zdraví. Každá složka zdraví vyžaduje péči a pozornost. Celková vnitřní rovnováha nám napomáhá k odolnosti a možnosti reagovat na nepříznivé podněty. (PhDr. Petr Košik, M.Sc)

 

Opatruj.se