Test rizikového užívání alkoholu
„AUDIT“

Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT)

U každé otázky označte možnost, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď.

V testu se používá pojem „standardní sklenice“. Tou se rozumí v této verzi dotazníku půl litru 12° piva, 2 „deci“ vína nebo 0,05 l destilátu (velký panák).

alkohol

Online Test

Zakroužkujte prosím odpověď, která je pro Vás správná:

1. Jak často pijete alkohol? *


2. Kolik obvykle vypijete standartních sklenic alkoholu v typický den při pití? *


3. Jak často máte šest a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti? *


4. Během posledního roku, kolikrát jste zjistili, že jste nebyli schopni přestat pít, jakmile jste začali? *


5. Během posledního roku, jak často jste nedokázali kvůli pití alkoholu, něco, co se od Vás běžně očekávalo? *


6. Během posledního roku, jak často jste se ráno potřeboval/a napít alkoholu, abyste normálně fungoval/a po nadměrném konzumaci alkoholu předešlý den? *


7. Během posledního roku, jak často jste se měl/a pocit viny nebo lítosti po konzumaci alkoholu? *


8. Během posledního roku, stalo se Vám, že jste si nepamatoval/a, co se stalo předešlou noc, protože jste pil/a alkohol? *


9. Byl/a jste Vy nebo někdo jiný zraněn v důsledku Vašeho pití? *


10. Projevil Váš příbuzný nebo známý, doktor nebo jiný zdravotní pracovník znepokojení ohledně Vaší konzumace alkoholu nebo Vám navrhli, abyste pití omezili? ** — nutno vyplnit

Zdroj: Saunders JB, Aasland OG, Babor TF et al. Development of the alcohol use disorders identification test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption — II. Addiction 1993, 88: 791–803.

Opatruj.se