DUDIT – Test užívání
návykových látek

Test pro identifikaci poruch působených užíváním drog (DUDIT)

DUDIT - test identifikace poruch užívání drog - byl vyvinut jako paralelní nástroj pro AUDIT (Test identifikace poruch užívání alkoholu) pro identifikaci osob s problémy souvisejícími s drogami.

Zde je několik otázek o drogách. Odpovězte prosím přesně a upřímně a označte odpověď, která nejlépe vystihuje vaši současnou situaci.

látky

Online Test

Zakroužkujte prosím odpověď, která je pro Vás správná:

1. Jak často užíváte drogy jiné než alkohol? (viz seznam drog) *


2. Užíváte více než jeden druh drogy při stejné příležitosti? *


3. Kolikrát si vezmete drogu během typického dne, kdy užíváte drogy? *


4. Jak často jste pod těžkým vlivem drog? *


5. Během posledního roku, měl/a jste pocit, že Vaše touha po droze byla tak silná, že jste jí nemohl/a odolat? *


6. Během posledního, stalo se Vám, že jste nebyl/a schopný/schopna přestat brát drogy, jakmile jste začal/a? *


7. Jak často jste během posledního roku užil/a drogy a pak zanedbal/a něco, co jste měl/a udělat? *


8. Jak často během posledního roku, jste ráno potřeboval/a užít drogu po nadměrném užití drog předchozí den? *


9. Jak často jste se během posledního roku cítil/a provinile nebo jste měl/a špatné svědomí kvůli užití drog? *


10. Byl/a jste Vy nebo někdo jiný zraněn (psychicky nebo fyzicky), kvůli Vašemu užívání drog? *


11. Projevil váš příbuzný nebo známý, doktor nebo jiný zdravotní pracovník obavy o Vaše užívání drog nebo Vám řekli, že byste měl/a s užíváním drog přestat? ** — nutno vyplnit

Zdroj: Berman A.H., Bergman H., Palmstierna T. DUDIT (The Drug Use Disorders Identification Test) Manual Version 1.0. Stockholm: Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience; 2003. 12 p. URL: https://www.paihdelinkki.fi/sites/default/files/duditmanual.pdf.

Opatruj.se