Duševní zdraví

Společenské vnímání duševního zdraví se neustále mění, posledních pár let je tomu důkazem. Po jednoduchém rozdělení na zdraví a nemoc se nyní zajímáme o duševní zdraví jako o kontinuum a dynamický stav. WHO říká, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci. 

Většina lidí se během života pohybuje na škále mezi plnou kondicí a nemocí. Existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit duševní zdraví jak pozitivně tak i negativně (vztahy, prostředí, zdravotní stav...). 

Díky tomu, že věnujeme čas a péči duševnímu zdraví jedinců, rodin, sociálních skupin i komunit, můžeme pozitivně ovlivnit zdraví jako takové.1 

Každý z nás, nehledě na momentální duševní stav, může najít způsob, jak naplno uplatnit svůj potenciál, vypořádávat se s každodenním stresem, pracovat produktivně a plodně a být přínosem pro svou komunitu. Klíčem je sledovat stav svého duševního zdraví a včas využít vhodnou formu péče a léčby.

Opatruj.se