Athénská škála insomnie
(AIS)

Athénská škála insomnie (AIS)

Tato stupnice je určena k tomu, abyste na ní zaznamenali vlastní posouzení jakýchkoliv potíží se spánkem, se kterými byste se mohli setkat.

Prosím, ohodnoťte (zakroužkováním příslušného čísla) níže uvedené položky tak, že uvedete své zhodnocení uvedené obtíže, pouze za předpokladu, že k nim došlo během posledního měsíce alespoň třikrát týdně.

testy_insomnia

Online Test

Zakroužkujte prosím odpověď, která je pro Vás správná:

1. INDUKCE SPÁNKU (čas, který potřebujete k tomu, abyste usnuli, po tom, co zhasnete světla) *


2. PROBOUZENÍ SE V PRŮBĚHU NOCI *


3. FINÁLNÍ RANNÍ PROBUZENÍ DŘÍVE NEŽ BYSTE SI PŘÁLI *


4. CELKOVÁ DOBA SPÁNKU *


5. CELKOVÁ KVALITA SPÁNKU *


6. POCIT WELL-BEINGU V PRŮBĚHU DNE *


7. FUNGOVÁNÍ (FYZICKÉ A MENTÁLNÍ) V PRŮBĚHU DNE *


8. OSPALOST V PRŮBĚHU DNE ** — nutno vyplnit
Opatruj.se