Webinar

Psychohygiena pro zdravotníky a další pomáhající profese

8 týdenní kurz zdarma. Nadační fond pro rozvoj plného vědomí přináší ucelený praktický on-line kurz vedený špičkovými odborníky na psychohygienu a prevenci vyhoření.

  • 8 týdenní on-line kurz zdarma
  • 2 hodiny týdně živé vysílání
  • podpůrná cvičení v mezičase
  • aktivní účast lektora a účastníků

Pracovníci pomáhajících profesí (zdravotníci, pečovatelé, vychovatelé, terapeuti, sociální pracovníci a další) o nás pečují v momentech, kdy to potřebujeme. Pojďme jim také pomoci načerpat zpět energii do života.

Nedostatek času, emoční i mentální přetížení a stres jsou často součástí jejich práce.

Kurz je zaměřen prakticky pro osvojení a rozvoj návyků hlubší psychohygieny a déletrvající prevence syndromu vyhoření. Rozvíjí schopnost všímavosti a vnitřního nazírání pomocí přístupů mindfulness a kognitivně behaviorální terapie.

Zlepšení po absolvování kurzu je patrné v oblastech mentální odolnosti, prevence vyhoření, regulace emocí, snížení stresu a napětí, nalezení vnitřní harmonie, spokojenosti a nadbytku psychických sil.

Přihlašování na kurz probíhá 1. dubna – 2. května 2021

registrace


Opatruj.se