Webinar

Jak pracovat s Kartou identifikace špatného zacházení s dětmi. PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Školení s názvem Jak pracovat s Kartou identifikace špatného zacházení s dětmi (tzv. kartou KID) - v rámci školení proběhne představení nástroje včasné identifikace ohrožených dětí - tj. Karty identifikace špatného zacházení s dětmi a související metodiky upřesňující práci s kartou KID pro jednotlivé profese pracující s dětmi.

Nový materiál představí PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

 

Školení proběhne online formou 8.12. v 16:30-18:00.

Během školení se seznámíte s novým nástrojem: Karta identifikace špatného zacházení s dítětem. 

Karta je nový nástroj a verze, kterou v rámci školení představíme je pilotní. Budeme tedy rádi za vaši zpětnou vazbu z praxe pro další úpravy nástroje. 

Registrace

Účast na semináři je bezplatná!

Školení proběhne online formou 8.12. v 16:30-18:00.  Link pro přihlášení bude brzy zveřejněn. 

KID představí PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálněpedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

 

 


Opatruj.se