Lecture

Kritické myšlení a vlastní objektivita

Ve světě přeplněném informacemi všelijakého rázu a původu je schopnost vytřídit z nich ty kvalitní nejvyšší cností inteligentního člověka. Kritické myšlení není jen kvalitou stále častěji vyhledávanou moderními zaměstnavateli napříč odvětvími, ale i klíčem k lepšímu rozhodování, přesnějšímu vyjadřování a pevnějším mezilidským vztahům.

Jaké metody je ale vhodné zvolit ve snaze co nejširší souvislosti? Jak zaručit objektivitu, nejen našich zdrojů, ale i svou vlastní? Jak se vyvarovat sklonům našeho mozku k zaujatosti a odhalit vlastní kognitivní klamy? A jak naučit sebe sama pohlížet na problémy z vícera úhlů, přizpůsobit tomu svou argumentaci a občas být ochotný přiznat si vlastní chybu? Vytrénujte svou mysl tak, aby viděla pod povrch každé informace a udělejte z kritického myšlení svou životní hodnotu! Vědecká a pedagogická pracovnice, orientující se na oblast kritického myšlení, Martina Kosturková, nám v zajímavé online přednášce přiblíží, jak zkoumat motivy a kvalifikaci autorů, či logickou soudržnost a důvěryhodnost prezentovaných tvrzení, ale přiblíží nám také, jak budoucnost a výzvy kritického myšlení vnímá World Economic Forum a jak tato problematika souvisí s naší morální zodpovědností.

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

je vědecká a pedagogická pracovnice, orientující se převážně na kritické myšlení ve vícero souvislostech. Působí na Prešovské univerzitě v Prešově. Problematice kritického myšlení se začala věnovat poté, co první analýzy výsledků mezinárodního testování 15letých žáků organizací OECD potvrdily nedostatečný rozvoj této způsobilosti. Touto problematikou se zabývala také během svého doktorandského studia a postdoktorandského působení na Prešovské univerzitě, kde se věnuje řešení projektů cílených na inovaci procesu vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v pedagogice, vědě a výzkumu. Je autorkou vícera monografií, vědeckých a odborných článků. Její prioritou je změna současné kultury školy na školu charakteru a kritického myšlení. Je zakladatelkou vlastního Výzkumného centra kritického myšlení a cností, které patří pod FHPV PU v Prešove.

Registrace


Opatruj.se