Webinar

Jak se nezbláznit v bláznivé době – i kariérové poradenství může pomoci!

Jak žít plnohodnotný a udržitelný život ve světě plném změn a turbulencí? Jak k tomu mohou kariéroví poradci přispět? Zúčastněte se našeho mezinárodního online semináře zdarma!

Těšit se můžete na témata:
• Udržitelnost a tzv. „green guidance“
• Kritické myšlení a práce s informacemi v digitálním světě
• Téma tzv. „pozitivní nejistoty“
• Kritická reflexe jako nástroj sociální spravedlnosti
• Zapojení rodičů do procesu kariérního rozhodování
• A další…

Na akci vystoupí:
• Eva Kavková, EKS, z.s. (Česká republika)
• Helena Košťálová, EKS, z.s. (Česká republika)
• Nicki Moore, University of Derby (Velká Británie)
• Siobhan Neary, University of Derby (Velká Británie)
• Miriam Dimsits, Aarhus University (Dánsko)
• A dalšími…

Stránka události 

Registrace

Program akce


Opatruj.se