Conference

Empatická komunikace: Celodenní intenzivní trénink

Zveme Vás na účast v celodenním intenzivním tréninku empatické komunikace, který proběhne pod vedením Jana Buriana, Ph.D.

CO SI Z KURZU ODNESETE?
Empatická komunikace Vám pomůže:
- projít hádkou s blízkým člověkem a být si blíž, než předtím.
- ustát konflikt se šéfem nebo s kolegou a využít ho k tomu, aby se Vám lépe spolupracovalo.
- upřímně si říci o to, co potřebujete, nebo někoho odmítnout, a nadále spolu dobře vycházet.

O ČEM TO BUDE?
Empatii
- uvědomění a pojmenování toho, co je pro mne právě teď důležité.
- porozumění, co prožívají druzí a co je důležité pro ně.
- Empatie ovšem neznamená, že s druhými musíme vždy souhlasit, že se vyhýbáme konfliktu, nebo že nejsme schopni se bránit.

Všímavosti (mindfulness) – schopnost plně prožívat přítomnost a rozlišovat pozorování od domněnek a hodnocení
- plně prožívat emoce a přitom se jimi nenechat ovládat
- Vyjadřovat upřímná, jasná a splnitelná přání, bez vynucování a kritizování druhých.
- Pomáhat druhým (pokud chtějí), aby dokázali vyjádřit, co je důležité pro ně.

Předcházet konfliktům a zároveň se jim nevyhýbat:
- řešit konflikty efektivně, bez neplodných nadávek, výčitek nebo trucování.
- využít konflikt jako příležitostí k k hlubšímu vzájemnému porozumění a zdravějšímu vztahu.
- ustát situace, kdy se ani při nejlepší vůli nedá najít řešení uspokojivé pro všechny.

Náplní každého setkání bude:
- praktický nácvik komunikace:
- Konkrétní situace z Vašeho života si přehrajeme a budeme hledat nové způsoby, jak danou situaci zvládnout.
- Situace můžeme přehrát jako na divadle, nebo najdeme jiný způsob, při kterém se budete cítit bezpečně.
- trocha teorie

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte napsat na events(at)mindfulnessclub.cz

KDY A KDE?
Kurz probíhá v Centru Paleček, Písecká 17.
Celodenní trénink: 30.10.2021, 10-18hod
Výše příspěvku na seminář: 1200 Kč
Registrujte se prosím prostřednictvím našeho rezervačního systému zde:
https://bit.ly/3gBHCf0


Opatruj.se