Lecture

Dvoudenní kurz Duševní zdravověda pro učitele

Nevypusť duši - kurz pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ akreditovaný v systému DVPP. Středa 18. 5. & pátek 10. 6. 2022 (Praha, 9 - 17 hod.)

Akreditovaný kurz v rámci DVPP pro všechny učitele SŠ a 2. stupně ZŠ, kteří se chtějí dozvědět nejen o tom, co mohou udělat pro podporu vlastního duševního zdraví a prevenci vyhoření, ale také, jak rozpoznat varovné signály duševních obtíží u žáků, jak vést podpůrný rozhovor a osvojit si techniky podpory duševního zdraví ve třídě.

Cena kurzu: 4500 Kč, kurz má akreditaci DVPP a lze jej hradit z šablon MŠMT


Opatruj.se