Lecture

Duševní zdravověda pro učitele

Otevřený běh akreditovaného kurzu pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol.

Kurz se zabývá jak duševním zdravím učitelů a prevencí vyhoření, tak duševním zdravím dětí, prevencí a včasným rozpoznáním varovných signálů duševních obtíží u teenagerů. Vše interaktivně s využitím kazuistik ze školního prostředí a nácvikem modelových situací.

Obsah kurzu:

  • předcházení syndromu vyhoření
  • psychohygiena pro učitele
  • prevence duševních obtíží u žáků
  • relaxace metodou všímavosti (mindfulness)
  • aktivity, které můžete využít přímo ve třídě
  • vedení podpůrného rozhovoru s žákem s duševními obtížemi
  • nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých včetně kazuistik ze školního prostředí
  • reflexe a sdílení zkušeností

Kurz má dva dny, ty probíhají, pro možnost reflexe některých aktivit, s měsíčním odstupem. Uskuteční se v pátek 26. 11. a ve středu 15. 12. 2021, vždy od 9.00 do 17.00. Oba dny workshopu se budou konat v Praze. 

Více informací a přihlášku na kurz najdou zájemci zde >> https://nevypustdusi.cz/dvpp-kurz/


Opatruj.se