Opatruj se

Webové stránky opatruj.se odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi.

Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké evidence, to znamená, že se zde nachází pouze spolehlivé a vědecky ověřené informace.

NUDZ

Programování webové stránky bylo podpořeno v rámci projektu financovaného Human Rights House Foundation a vedeného organizací Human Rights in Mental Health-FGIP. Komunikace obsahu a obsluha webu Opatruj.se byla podpořena Radou vlády pro duševní zdraví a Ministerstvem zdravotnictví ČR v reakci na negativní dopady pandemie COVID-19 a souvisejících restriktivních opatření na duševní zdraví obyvatel.

Pokud byste se chtěli podílet na tvorbě stránek a sdílet obsah, který považujete za relevantní, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese opatrujse@nudz.cz.

Děkujeme za spolupráci!

Webové stránky citujte jako:  Aliev, A., Bechyňová, L., Blažejovská, T., Fajnerová, I., Francová, A., Janků, K., Kagstrom, A., Kasal, A.,Kolenič, M., Lukasová, M., Macháčková, M., Pešout, O., Pitoňák, M., Sýkorová, E., Šeniglová, K., Tomášková, H., Winkler, P. on behalf of MyMentalHealth.Guide consortium. 2020. Self-care in mental health. National Institute of Mental Health, Czech Republic.

 

Partneři

Armáda České republiky
Global Initiative on Psychiatry
Human Rights House Foundation
Hasičský záchranný sbor ČR
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Nevypusť duši
Policie České republiky
Národní ústav duševního zdraví
Opatruj.se