Čeho
si všímat?

Znaky duševní (ne)pohody

Schopnost rozpoznat příznaky spojené se zhoršujícím se duševním well-beingem je prvním krokem na cestě ke zlepšení našeho psychického stavu.

Znalost těchto základů je nutná nejen pro lepší pochopení našich vlastních potřeb, ale představuje také dobrý způsob, jak se připravit na situace, kdy by od nás potřebovali pomoci naši přátelé, blízcí nebo známí, kteří se ocitli v nesnázích. 

Neléčené poruchy duševního zdraví pak mohou vést k dlouhodobému utrpení, poklesu kvality života, sociální izolaci a dokonce i k sebevraždám. Pokud se chcete dozvědět více informací o různých symptomech, navštivte sekci Multimédia.

Děti a dospívající

Znaky duševní nepohody z pohledu dětí a dospívajících

 • Jak se cítím:
  • Častěji pláču.
  • Už delší dobu se cítím smutně, úzkostně nebo rozhozeně.
  • Cítím napětí.
  • Dělám si hodně starostí.
   („Zblázním se,”„Nedokážu to”)
 • Moje sebevědomí:
  • Připadám si jako nicka.
  • Cítím se bezmocně.
  • Připadám si, jak kdyby nebylo nic, co dokážu udělat dobře.
 • Můj zájem:
  • Mám všeho plné zuby.
  • Nebaví mě to, co dřív.
 • Únava a soustředěnost:
  • Nejsem schopný/á se soustředit na školu nebo se mé známky náhle zhoršily.
  • Nedokážu odpočívat.
  • Mám potíže se spánkem (problémy s usínáním, pocity ospalosti v průběhu dne,
   buzení se uprostřed noci bez zjevné příčiny, časté noční můry…).
  • Jsem bezdůvodně unavený/á.
 • Často mě bolí hlava nebo břicho.
 • Ztratil/a jsem chuť k jídlu.
 • Dlouho už nesnáším své tělo, to jak vypadám nebo přímo sebe.
 • Chci si ublížit nebo si záměrně ubližuji.
 • Vidím či slyším věci, které ostatní nevidí nebo neslyší.

Znaky duševní nepohody z pohledu blízkých dospělých

 • Slabý školní prospěch.
 • Přetrvávající znuděnost.
 • Časté stížnosti na fyzické symptomy jako jsou bolesti hlavy či žaludku.
 • Potíže v oblasti spánku či chuti, jako je příliš mnoho nebo příliš málo spánku, noční můry, náměsíčnost.
 • Chování odpovídající nižšímu věku jako je počůrávání, záchvaty vzteku, nadměrná mazlivost.
 • Nespolupracující či agresivní jednání.
 • Rizikové chování, případně menší zájem o vlastní bezpečnost.
 • Nízká sebeúcta.
 • Špatný vztah k vlastnímu tělu.
 • Tendence být k sobě příliš kritický.

Dospělí a senioři

Následující znaky mohou poukazovat na poruchy duševního zdraví

 • Nadměrná únava: pocit únavy po většinu dne a po většinu dní.
 • Pokles výkonu:potíže se soustředěním, zapamatováním, rozhodováním, zpracováním úkolů, s nimiž jste dříve neměli problém.
 • Problémy se spánkem: více nebo méně spánku než obvykle, delší usínání nebo opakované probouzení přes noc.
 • Ztráta zájmu, ztráta smyslu: ztráta potěšení z věcí, které vás dříve bavily, jako koníčky, práce, aktivity s přáteli.
 • Stažení se od přátel a ze sociální interakce: trávení mnohem více času osamoceně než dříve.
 • Snížený sexuální apetit nebo impotence.
 • Podrážděnost: přetrvávající pocity neklidu, netrpělivosti, frustrace, hněvu nebo neobvykle prudká vznětlivost.
 • Změny nálady: nekontrolovatelné emoce, rychlý přechod z rozzlobení a podráždění do pláče.
 • Smutek a pesimismus: pocit smutku, zoufalství, osamělosti, v některých případech hodně pláče.
 • Beznaděj: neschopnost představit si lepší budoucnost, přetrvávající pocity zbytečnosti, bezcennosti, nepřiměřené viny nebo nenávisti k sobě.
 • Úzkost:
  • Nervozita, neklid nebo pocit napětí.
  • Pocity nebezpečí, paniky nebo strachu.
  • Rychlá srdeční frekvence.
  • Rychlé dýchání.
  • Zvýšené nebo silné pocení.
  • Třes nebo záškuby svalů.
  • Potíže se soustředěním nebo jasným přemýšlením o něčem jiném než o vlastních obavách.
 • Změny chuti k jídlu a v tělesné hmotnosti: nevychutnávání si jídla tak často jako dřív, nucení se k jídlu nebo přejídání se při stresu nebo úzkosti, neúmyslné hubnutí nebo přibývání na váze.
 • Psychosomatické příznaky: např. trvalé bolesti hlavy, bolesti, křeče, zažívací potíže, které nereagují na léčbu.
 • Zneužívání návykových látek: častější konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek a/nebo jejich konzumace ve větším množství.
 • Myšlenky na smrt: myšlenky, že smrt může být lepší než život jako takový, myšlenky jako „bylo by lepší nebýt“, až po plánování sebevraždy.

Známky deprese u starších osob

Obecně platí stejné příznaky a symptomy jako pro mladší dospělé, nicméně deprese u starších lidí je často přehlížena, protože některé příznaky mohou být nesprávně přičítány stáří nebo demenci. Pokud starší osoba ve vašem prostředí pociťuje příznaky jako jsou špatná nálada, ztráta zájmu, podrážděnost, výkyvy nálady, zneužívání návykových látek, pokles kognitivních schopností (potíže se soustředěním, zapamatováním, zvládáním úkolů) nebo často mluví o smrti, zkuste zprostředkovat návštěvu praktického lékaře nebo psychiatra, aby vyhodnotil, zda nejde o depresi.

Řešení

Pokud vy nebo někdo jiný ve vaší blízkosti pociťuje některé z těchto příznaků mírně, věnujte větší pozornost a péči o svůj duševní well-being a vyzkoušejte některá doporučení uvedené v sekci Péče o sebe na tomto webu.

Pokud vy nebo někdo jiný ve vaší blízkosti pociťujete tyto příznaky po delší dobu, jsou-li tyto příznaky závažné nebo zdrcující, nebo se objevují myšlenky na smrt, je třeba okamžitě vyhledat odbornou pomoc. K dispozici jsou různé způsoby léčby, od psychoterapie a léků až po změny životního stylu. Bez ohledu na to, co si sami vyberete, prvním krokem je vyhledání odborné pomoci. Přejděte do sekce První pomoc a kontaktujte příslušné služby.

Opatruj.se