Duševní zdraví
a přírodní katastrofy

Duševní zdraví a přírodní katastrofy

Psychická reakce na katastrofy

I když nás přírodní katastrofy jako povodně či bouře nezraní fyzicky, je tu ještě jeden způsob, jak nás zasahují. Je to na úrovni psychické. Přirozená reakce na mimořádnou zátěž mohou zahrnovat silné a nepříjemné pocity a vzpomínky, potíže v soustředění, přetrvávající obavy, potíže se spánkem či emocemi apod. Jsou to běžné reakce psychiky na extrémní zkušenost.


Existují však způsoby, jak můžeme podpořit sebe a své blízké, jak posilovat své zvládání a psychické zdraví. Nejvíce nás podpoří naši blízcí a sousedská komunita. Je dobré se vypovídat a sdílet s druhými. Dále pomáhá využívat vlastní vnitřní zdroje.

Důležité je dbát na:

  • pravidelné jídlo,
  • dostatek pití,
  • být v kontaktu s druhými,
  • snažit se být aktivní,
  • dostatečně spát a odpočívat.

Můžeme mít mít různé reakce a potřeby, různě dlouhá může být doba zotavení. Pokud u sebe vnímáme přetrvávající zátěž či potíže, pomáhá obrátit se na odbornou pomoc. Psychologické výzkumy ukazují, že mnoho lidí se dokáže úspěšně zotavit z katastrofického zážitku. Je však důležité podniknout k řešení aktivní kroky.

    Je dobré si uvědomit, že při zažívání katastrofy procházíme několika fázemi. Tato období jsou normální a není nutné je považovat za něco nestandartního.

    Opatruj.se