Webinar

Jak pomoci dětem poprat se se stresem - Učíme online

Webinář se bude zabývat vymezením některých pojmů jako je stres, copingové strategie, resilience, naučená bezmocnost, úzkost, panika apod.

Zaměříme se na pozitiva a negativa působení stresových podnětů, na rozdíly vystavení krátkodobému a dlouhodobému stresu, na to, jak probíhá stresová reakce a co vše ovlivňuje.

Ve vztahu k aktuální situaci se budeme věnovat fenoménu naučené bezmocnosti.

Prodiskutujeme některé copingové strategie, které lze při zvládání stresu využít.

Řekneme si, jakými způsoby podpořit resilienci, soustředíme se při tom především na podporu dětí a jak jim my dospěláci můžeme v boji se stresem pomoci.

Účastníci budou moci klást konkrétní dotazy. Lze také položit dotazy předem.

Registrace 

Učíme online


Opatruj.se